Projekty współfinansowane ze środków Skarbu Państwa – Wojewody Śląskiego w 2016 r.

logo (1)

Projekty współfinansowane ze środków Skarbu Państwa – Wojewody Śląskiego w 2016 r.

 Caritas w 2016r realizował zadania dofinansowane z budżetu Skarbu Państwa – Wojewody Śląskiego pn. „Wspieranie działań służących przeciwdziałaniu zjawiskom wykluczenia społecznego osób skrajnie ubogich i zagrożonych bezdomnością” w dwóch placówkach:

„Schronisko dla bezdomnych im. Św. Brata Alberta”

Kolejny rok z rzędu Skarb Państwa – Wojewoda Śląski dofinansował naszą placówkę przy ul. Krakowskiej 80/2. Dzięki temu podopieczni mieli dostęp do usług terapeuty uzależnień jak również mogli uczestniczyć w wyjściu do kina na filmy „Wołyń” i „Pitbull Niebezpieczne kobiety”. Ponadto z pozyskanych środków pokryto część wydatków związanych z wyżywieniem podopiecznych, jak również z zapewnieniem im podstawowych środków czystości. Przeprowadzono także drobne naprawy i remonty w placówce, oraz dokupiono niezbędne doposażenie. Zorganizowano też Wieczerzę Wigilijną dla podopiecznych.

„Schronisko dla kobiet i matek z dziećmi”

Kolejny rok z rzędu Skarb Państwa – Wojewoda Śląski dofinansował naszą placówkę przy ul. Staszica 5. Dzięki temu podopieczni mieli dostęp do usług psychoterapeuty jak również mogli uczestniczyć w wyjściach do kina na filmy „Wołyń”(kobiety) i „Vaiana. Skarb oceanu” (dzieci). Najmłodsi mogli bawić się w Sali zabaw – Magicznej Krainie. Ponadto z pozyskanych środków pokryto część wydatków związanych z wyżywieniem podopiecznych, jak również z zapewnieniem im podstawowych środków czystości. Przeprowadzono także drobne naprawy i remonty w placówce. Zorganizowano też Wieczerzę Wigilijną dla podopiecznych.