Dobrze, że Jesteś:)

Wolontariusze, ludzie dobrej woli, gotowi nieść pomoc drugiemu człowiekowi.

Czym bez nich byłby Caritas ?

Dziękujemy za waszą obecność, gotowość do służby i działania na rzecz potrzebującego człowieka.

Gratulujemy nominowanym do nagrody Ubi Caritas za rok 2015:

Firmie Vitroszlif w kategorii współpraca i p. Annie Dziuba-Marzec w kategorii świadectwo.

;