Współpraca z Ministerstwem Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej pt. „Centrum usług dla seniorów”.

asos_logo_ai-01male.1

Program ASOS 2016

Od lipca 2016 Caritas Archidiecezji Częstochowskiej realizował Program ASOS finansowany ze środków Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej pt. „Centrum usług dla seniorów”.

Celem programu była poprawa jakości i poziomu życia osób starszych dla godnego starzenia się oraz zagospodarowanie potencjału osób starszych poprzez aktywność społeczną tych osób. Pomocą objęte zostały 74 osoby z terenu gminy
i powiatu częstochowskiego

w wieku 60+ (w tym również osoby niepełnosprawne).W lipcu zorganizowane zostało szkolenie dla osób chcących świadczyć usługi opiekuńcze dla osób starszych, a od sierpnia świadczone były usługi, które obejmowały:

  • czynności żywieniowe: przygotowywanie lub dostarczanie posiłków, pomoc
    w spożywaniu;
  • czynności gospodarcze: robienie zakupów, sprzątanie, palenie w piecu, pranie, prasowanie, itp.
  • czynności organizacyjne: ustalanie wizyt lekarskich, załatwianie spraw urzędowych, organizowanie czasu wolnego;
  • opieka higieniczna: czynności pielęgnacyjne, zmiana bielizny osobistej i pościelowej, zapewnienie kontaktów z otoczeniem.

W ramach projektu prowadzono też usługi poradnicze i doradcze dla rodzin osób starszych. Niejednokrotnie w społeczeństwie zdarza się, że rodziny, w których konieczna jest opieka nad niedołężnym (starszym) rodzicem nie radzą sobie
z takim wyzwaniem gdyż nie są na nie przygotowani, a ilość obowiązków zwyczajnie ich przerasta. Dzięki programowi ASOS polepszyła się sytuacja osób opiekujących się starszymi, ale przede wszystkim poprawiła się sprawność fizyczna, zdrowie ogólne i sytuacja bytowa samych seniorów.